Natuur en landbouw: partners in hetzelfde landschap

De laatste maanden merken we een toename in negatieve profilering van de natuur, zij het soms vanuit politieke motieven of eigenbelang. Hoewel 'natuur' en 'gezondheid' de voorbije jaren hoog op de prioriteitenlijst stonden van heel veel mensen, lijkt hier een kentering in te komen door de hardnekkige stroom aan onvolledige en soms zelfs misleidende informatie die verspreid wordt. Al dan niet begeleid door intimiderende acties. 

Wij kiezen ervoor om constructief te blijven en willen in dialoog blijven gaan over het belang van voldoende en gezonde natuur. We willen ons dus blijven inzetten voor een positieve benadering van natuurbescherming en het welzijn van onze omgeving. Uiteindelijk gaat het om onze eigen toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.

Pesticiden

  • 17 november 2023
Europese Commissie zet tegen beter weten in door met verlenging glyfosaat

Klimplanten voor vogels

  • 26 september 2023
Een stuk schutting of muur over? Maak het mooi met een klimplant. Daarmee lok je ook vogels, die er eten, broeden en veilig zijn.