Natuurcentrum

Orchis vzw is gehuisvest in de historische abdijschool, gebouwd in 1725, Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen-Bilzen. In dit gebouw is eveneens het natuurcentrum uitgebouwd. Het is een bezoekerscentrum waar men altijd terecht kan voor allen informatie over natuur en milieu. In de bibliotheek vindt men de nodige informatie betreffende flora, fauna en avifauna. Permanente tentoonstellingen geven een beeld van de terreinen die Orchis vzw beheert. Verder zijn er thematische tentoonstellingen in het kader van de week van het bos en educatieve activiteiten voor scholen. Het is ook het uitleencentrum voor bostassen en kisten voor water- en bodemonderzoek. Het hele jaar door staat het centrum beschikbaar voor begeleiding van studenten en leerkrachten.

Openingsuren: 

maandag tot donderdag: 09h00u - 12h00 en 13h00 - 17h00
vrijdag: 09h00u - 12h00 en 13h00 - 16h00

Historische abdijschool

't Serclaes de Tilly, gouverneur van de stad Maastricht was op zoek naar een wederhelft. Hij vond  gravin Anna Antoinetta d'Aspremont Lynden (1655-1743) in het stift voor adellijke dames in Munsterbilzen. Zij was een zus van de abdis van Munsterbilzen. Het echtpaar kon geen kinderen krijgen  en hebben een groot deel van hun rijkdom besteed aan kerken, kloosters, kapellen en scholen. Een mooi voorbeeld daarvan is de kanunnikesssenschool.   Beide vrome echtelieden liggen begraven in de St.Servaaskerk.

Vertaling tekst op de steen in gevel:
School,
Ontworpen voor meisjes
Waar men de catechismus onderwijst, leren lezen,
Leren schrijven en om behoorlijk te leren werken,
Gebouwd en gemachtigd,
Door de gravin d’Aspremont de Reickheim,
Weduwe van zijne excellentie, graaf de Tilly, in zijn leven aan het hoofd van de troepen van LHP,
de Staten-Generaal van de verenigde provincies
en gouverneur van Maestricht
Bidt god voor hun zielen