Welkom bij Orchis

De bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen.

En iedereen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond

en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft zal bloeien.

 

Toon Hermans

Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech