Welkom bij Orchis

Het is mei en we hebben nog steeds met de maatregelen omtrent corona te maken. Dit is niet niks, maar gelukkig is de natuur daar om ons te laten ontspannen en verwonderen. Een vroege lentewandeling is de perfecte opwarmer voor deze dagen. 

Het broedseizoen is volop bezig en dit jaar is dat een reden tot zorg. Want de grote drukte die we in de natuurgebieden constateren sinds Corona, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen.
Veel mensen hebben de natuur opnieuw ontdekt maar realiseren zich niet dat ze te gast zijn in een natuurgebied. Het is het huis van de planten en de dieren en vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur extra kwetsbaar. Reekalfjes worden geboren en vogels broeden hun eieren uit. Door de drukte kunnen deze dieren snel verstoord raken.
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Blijf dus op deze aangegeven routes, neem je afval mee naar huis en houd je hond aan de lijn.
Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 30 juni.Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech