Lidmaatschap

Het is belangrijk dat Orchis gedragen wordt door een zo groot mogelijke groep mensen. Er moeten heel wat financiële middelen beschikbaar zijn en blijven om het voortbestaan van onze vereniging te verzekeren. Dankzij uw steun en het lidmaatschap kunnen wij onze doelstellingen waarmaken. 

Lid worden

 • persoonlijk op ons secretariaat:
  Natuurcentrum Orchis, Perronstraat 1, 3740, Munsterbilzen-Bilzen

 • U stort het lidgeld op: 
  BE76 4527 1315 2195 
  BIC KREDBEBB

  De postrekening nr:  BE96 0000 2404 6805 vervalt.
  Gelieve geen geld meer op deze rekening te storten.

 • Bedrag lidmaatschap:

 • Lid: € 20      Erelid: € 25

 • Voor giften vanaf € 40 naast het lidgeld, wordt er een fiscaal attest afgeleverd. 
  De belastingvermindering voor een donatie bedraagt 45% van het bedrag dat je doneerde. Na jouw donatie, ontvang je een attest als bewijs.

 • Driemaandelijks contactblad

  • Gewone leden en ereleden ontvangen ons driemaandelijks tijdschrift “Natuur en leefmilieu”.

  • Redactie: René Daerden, Pijpenhof 20, 3740 Bilzen

Wenst u een gratis proefnummer,mail naar: 
inseorchis@gmail.com