De jeugd: de toekomstige natuurbeschermers

Alles in de natuur begint met nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid.

Niet toevallig zijn dat twee eigenschappen die vooral bij kinderen sterk ontwikkeld zijn. De nieuwsgierige vragen van een kind kunnen heel verrassend zijn: "Waarom zijn de bladeren van de bomen groen  en paddenstoelen rood met witte stippen”. 

Bij natuurvereniging Orchis gaan we op zoek gaan naar antwoorden van de natuur om ons heen die noodzakelijk zijn om je eigen plaats in het aardse ecosysteem te kunnen begrijpen.


Het is belangrijk dat kinderen al jong een band met de natuur ontwikkelen. Ze zijn immers de natuurbeschermers van morgen.  Samen met onze natuurgidsen voeren ze beheerwerk uit dat broodnodig is om de lokale fauna en flora te beschermen.

Bekijk ons educatief aanbod.

1. Educatief natuurbeheer!

Educatief natuurbeheer met Natuurvereniging Orchis

Orchis begeleidt reeds jaren educatieve natuurwandelingen welke hoofdzakelijk plaatsvinden in de ‘Week van het Bos’ of beter ‘Maand van het Bos’ (door de vele aanvragen spreiden we deze wandelingen over de hele maand oktober).

Orchis doet eveneens aan ‘educatief natuurbeheer’ met scholen in hun natuurgebieden. Het doel is om kinderen terug in contact te brengen met mooie en waardevolle plaatselijke natuur.                                                          

We gaan dan met een klas of graadklas, meestal van het 5de en/of 6de leerjaar natuurbeheerwerken uitvoeren in een natuurgebied, indien het kan liefst zo dicht mogelijk gelegen bij de school.                                                        
Dit educatief natuurbeheer vindt meestal plaats in september, oktober, november, januari of februari. De leerlingen krijgen dan uitleg over het gebied en zijn kenmerken, waarbij ook aanwezige planten en dieren onder de aandacht worden gebracht.                                                                            

Belangrijk is ook de uitleg ‘waarom’ er aan natuurbeheer wordt gedaan. Hoe draagt het beheer bij aan een waardevolle natuur waarbij het leefgebied van planten en dieren versterkt wordt en kwetsbare soorten meer kansen krijgen op overleving?

Op een later tijdstip in het schooljaar, meestal in april, mei of juni bezoeken dan we met de klas hetzelfde gebied.                                    
De leerlingen zien het resultaat van hun werken dan in een ander seizoen en in een andere hoedanigheid. We doen ook een wateronderzoek in de aanwezige poel of beek waarbij de waterkwaliteit onderzocht wordt met schepnetten en loeppotjes en we doormiddel van zoekkaarten de gevonden waterdiertjes op naam brengen.

 

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

 Natuur- en milieucentrum Orchis, Patrick Meylaert
Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)
Tel. 089 50 10 19 
patrickorchis@gmail.com
www.orchisvzw.be

                                                                                                                                      

2. Natuurreservaat Hoefaert: de moeite waard!

De Hoefaert, gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw, is zeker een boeiend stukje natuur, zowel landschappelijk als wat de planten- en dierenwereld betreft. De kinderen ontdekken er, tijdens een natuurwandeling, de verschillende waardevolle biotopen: naaldbossen wisselen af met loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden, vijver- en moerasgebieden. 

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, Hoefaertweg (weg Eigenbilzen-Gellik) te Eigenbilzen (Bilzen).

Info: inseorchis@gmail.com

3. De vallei van de Demer: een verrassend gebied!

In de nabijheid van de voormalige Motmolen en van het composteringsbedrijf Bionerga te Bilzen, wandelen wij doorheen een interessant stukje van de Demervallei. Via rietvelden, poelen, gras- en weilanden, populieraanplantingen, laag- en hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en taluds maken we kennis met de typische landschapselementen van Vochtig-Haspengouw.  
Op paaltjes in het natuurgebied is een QR-code bevestigd. Door het scannen van de code kom je terecht op het YouTube-kanaal en krijg je verhalen en de geschiedenis van  deze locatie.

Samenkomst: parking Aveve, Eikaart 15, 3740 Bilzen.

Info: inseorchis@gmail.com

4. Wandelen in en om een beekvallei

In het aangename natuurkader van de Krombeek- en de Meersbeekvallei maken wij kennis met enkele landschappelijke elementen van een beekvallei; zoals beek begeleidende bosgebieden, knotbomen, bronnen, poelen, hoogstamboomgaarden en laagstamplantages, de Krombeek, weilanden, hooilanden in beheer, een holle weg, … .  

Samenkomst: Gemeentelijke Lagere School, Hoelbeekstraat 57 te Bilzen.

Info: inseorchis@gmail.com

5. Op stap in de vallei van de Gerlabeek

De Gerlabeek is één van de zijbeken van de Demer in Werm en haar vallei is erg gevarieerd: bron- en bosgebieden, akkers en weilanden, laagstamaanplantingen en hoogstamboomgaarden, de Gerlabeek, diverse poelen, hagen en heggen, … wisselen elkaar af.

Samenkomst: infobord wandeling Gerlabeekvallei, kerkplein te Werm (Hoeselt).

Info: inseorchis@gmail.com

6.Natuurbeleving in de Molenbeemd

Deze activiteit is  in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst van Riemst. Kom je mee voor een natuureducatieve wandeling langs de Molenbeek met haar begeleidende beemden en het gaande akkerland? Meidoornhagen, vochtige hooilanden, rietland, slootjes, bosjes afgezoomd met hagen, knotwilgenrijen, houtkanten, zeggekorfslakken en akkervogels hebben dan geen geheimen meer. De Molenbeemd, gelegen ter hoogte van de grens Grote-Spouwen en Membruggen in het brongebied van de Demer maken deel uit van een typische beekvallei uit Vochtig-Haspengouw.    

Samenkomst: infobord aan de ingang van De Molenbeemd, Rijckerstraat te Membruggen (Riemst).

Info: inseorchis@gmail.com

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en milieucentrum Orchis, Inse Panis
Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)
Tel. 089 50 10 19 
inseorchis@gmail.com
www.orchisvzw.be