Natuur educatieve activiteiten.

De nadruk ligt op het beleven en ervaren van de natuur. Je gaat samen met een natuurgids op pad. De gids heeft kennis van de natuur en is getraind in didactische vaardigheden. Kinderen leren veel meer door iets zelf te ontdekken met alle zintuigen, zodat het een echte belevenis wordt. De kinderen kunnen de natuur zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. De programma's worden op maat gemaakt en sluiten aan bij de kinderen, de leerdoelen, de natuurmethode van school, het seizoen en het natuurgebied.


Jullie kunnen kiezen uit onze  verschillende natuurgebieden.


1. Natuurreservaat Hoefaert: de moeite waard!

De Hoefaert, gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw, is zeker een boeiend stukje natuur, zowel landschappelijk als wat de planten- en dierenwereld betreft. De kinderen ontdekken er, tijdens een natuurwandeling, de verschillende waardevolle biotopen: naaldbossen wisselen af ????met loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden, vijver- en moerasgebieden. 

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, weg Eigenbilzen-Gellik te Eigenbilzen (Bilzen).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

 

2. De vallei van de Demer: een verrassend gebied!

In de nabijheid van de voormalige Motmolen en van het composteringsbedrijf Bionerga te Bilzen, wandelen wij doorheen een interessant stukje van de Demervallei. Via rietvelden, poelen, gras- en weilanden, populieraanplantingen, laag- en hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en taluds maken we kennis met de typische landschapselementen van Vochtig-Haspengouw.   

Samenkomst: infobord wandeling Demervallei, Eikaart te Bilzen.

Info: lawrenceorchis@gmail.com

3. Wandelen in en om een beekvallei

In het aangename natuurkader van de Krombeek- en de Meersbeekvallei maken wij kennis met enkele landschappelijke elementen van een beekvallei; zoals beek begeleidende bosgebieden, knotbomen, bronnen, poelen, hoogstamboomgaarden en laagstamplantages, de Krombeek, weilanden, hooilanden in beheer, een holle weg, … .  

Samenkomst basisschool 't Willerke, Langstraat 3 te Waltwilder (Bilzen).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

 

4. Op stap in de vallei van de Gerlabeek

De Gerlabeek is één van de zijbeken van de Demer in Werm en haar vallei is erg gevarieerd: bron- en bosgebieden, akkers en weilanden, laagstamaanplantingen en hoogstamboomgaarden, de Gerlabeek, diverse poelen, hagen en heggen, … wisselen elkaar af.

Samenkomst: infobord wandeling Gerlabeekvallei, kerkplein te Werm (Hoeselt).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

5. Natuurbeleving in De Molenbeemd

Deze gebeurtenis in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst van Riemst. Kom je mee voor een natuureducatieve wandeling langs de Molenbeek met haar begeleidende beemden en het gaande akkerland? Meidoornhagen, vochtige hooilanden, rietland, slootjes, bosjes afgezoomd met hagen, knotwilgenrijen, houtkanten, zeggekorfslakken en akkervogels hebben dan geen geheimen meer. De Molenbeemd, gelegen ter hoogte van de grens Grote-Spouwen en Membruggen in het brongebied van de Demer maken deel uit van een typische beekvallei uit Vochtig-Haspengouw.    

Samenkomst: infobord aan de ingang van De Molenbeemd, Rijckerstraat te Membruggen (Riemst).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

6. Paddenstoelentocht

De paddenstoel van kabouter Pinnemuts is stuk. Samen met de kinderen gaat hij op zoek naar een nieuwe paddenstoel. Onderweg ontmoeten ze verschillende bosbewoners die hen wegwijs maken in de wondere wereld der zwemmen. De kinderen gaan in de natuur op zoek naar paddenstoelen en ontdekken de geuren, kleuren, vormen en het belang van zwemmen.      

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, weg Eigenbilzen-Gellik te Eigenbilzen (Bilzen).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en milieucentrum Orchis, Lawrence Vanloffelt
Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)
Tel. 089 50 10 19 
lawrenceorchis@gmail.com
www.orchisvzw.be