De Week van het Bos

In oktober trekt de Week van het Bos de kaart van de biodiversiteit!

Het bos… Bron van leven, cruciaal voor vele planten, dieren en micro-organismen, zorgt voor voedsel, beschutting, nestgelegenheid, heeft een aircofunctie en tal van maatschappelijke voordelen. We leggen het vergrootglas op het bos en de dieren en planten die er leven en nodigen daarbij iedereen uit om met andere ogen naar het bos te kijken. Ontrafel het mysterie van de natuur tijdens de Week van het Bos. Wat is een bos vol biodiversiteit? Waarom is het zo belangrijk en hoe bekom en behoud je een biodivers bos? Wist je dat er meerdere types bos zijn? Op al deze vragen zoeken we samen een antwoord tijdens de Week van het Bos.

Een bos vol biodiversiteit is een meesterwerk van natuurlijke harmonie

 

Doe mee aan de Week van het Bos en zet je bosbril op!

Jullie kunnen kiezen uit onze  verschillende natuurgebieden.

 Onze gidsen kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen!

 

Alles in de natuur begint met nieuwsgierigheid en  opmerkzaamheid. Niet toevallig zijn dat twee eigenschappen die vooral bij kinderen sterk ontwikkeld zijn. De nieuwsgierige vragen van een kind kunnen heel verrassend zijn: "Waarom zijn de bladeren van de bomen geel en paddenstoelen rood met witte stippen”. 

Bij natuurvereniging Orchis gaan we op zoek gaan naar antwoorden van de natuur om ons heen die noodzakelijk zijn om je eigen plaats in het aardse ecosysteem te kunnen begrijpen.

1. Natuurreservaat Hoefaert: de moeite waard!

De Hoefaert, gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw, is zeker een boeiend stukje natuur, zowel landschappelijk als wat de planten- en dierenwereld betreft. De kinderen ontdekken er, tijdens een natuurwandeling, de verschillende waardevolle biotopen: naaldbossen wisselen af met loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden, vijver- en moerasgebieden. 

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, Hoefaertweg (weg Eigenbilzen-Gellik) te Eigenbilzen (Bilzen).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

 

2. De vallei van de Demer: een verrassend gebied!

In de nabijheid van de voormalige Motmolen en van het composteringsbedrijf Bionerga te Bilzen, wandelen wij doorheen een interessant stukje van de Demervallei. Via rietvelden, poelen, gras- en weilanden, populieraanplantingen, laag- en hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en taluds maken we kennis met de typische landschapselementen van Vochtig-Haspengouw.   

Samenkomst: parking Aveve, Eikaart 15, 3740 Bilzen.

Info: lawrenceorchis@gmail.com

3. Wandelen in en om een beekvallei

In het aangename natuurkader van de Krombeek- en de Meersbeekvallei maken wij kennis met enkele landschappelijke elementen van een beekvallei; zoals beek begeleidende bosgebieden, knotbomen, bronnen, poelen, hoogstamboomgaarden en laagstamplantages, de Krombeek, weilanden, hooilanden in beheer, een holle weg, … .  

Samenkomst: Gemeentelijke Lagere School, Hoelbeekstraat 57 te Bilzen.

Info: lawrenceorchis@gmail.com

 

4. Op stap in de vallei van de Gerlabeek

De Gerlabeek is één van de zijbeken van de Demer in Werm en haar vallei is erg gevarieerd: bron- en bosgebieden, akkers en weilanden, laagstamaanplantingen en hoogstamboomgaarden, de Gerlabeek, diverse poelen, hagen en heggen, … wisselen elkaar af.

Samenkomst: infobord wandeling Gerlabeekvallei, kerkplein te Werm (Hoeselt).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

5. Natuurbeleving in de Molenbeemd

Deze gebeurtenis in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst van Riemst. Kom je mee voor een natuureducatieve wandeling langs de Molenbeek met haar begeleidende beemden en het gaande akkerland? Meidoornhagen, vochtige hooilanden, rietland, slootjes, bosjes afgezoomd met hagen, knotwilgenrijen, houtkanten, zeggekorfslakken en akkervogels hebben dan geen geheimen meer. De Molenbeemd, gelegen ter hoogte van de grens Grote-Spouwen en Membruggen in het brongebied van de Demer maken deel uit van een typische beekvallei uit Vochtig-Haspengouw.    

Samenkomst: infobord aan de ingang van De Molenbeemd, Rijckerstraat te Membruggen (Riemst).

Info: lawrenceorchis@gmail.com

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en milieucentrum Orchis, Lawrence Vanloffelt
Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)
Tel. 089 50 10 19 
Geachte leerkracht,
gelieve, door onvoorziene omstandigheden,
uw aanvraag voor een natuur educatieve activiteit met ORCHIS te richten aan inseorchis@gmail.com

lawrenceorchis@gmail.com
www.orchisvzw.be