Ruimtelijke ordening in Vlaanderen - link met natuurbehoud

 

De ruimte in Vlaanderen is schaars en eindig, verschillende functies moeten er op een beperkte oppervlakte worden gecombineerd. Het ruimtelijke ordeningsbeleid tracht hiervoor een oplossing te zoeken. Naast het uitwerken van een aantal structuurvisies, werd elk stukje grond in Vlaanderen een bestemming toegekend. Dit gebeurde via de inkleuren van bestemmingen op bestemmingsplannen. De oudere planfiguren zijn de gewestplannen, de algemene plannen van aanleg (APA's) en bijzondere plannen van aanleg (BPA's), gemaakt tussen 1966 en 1980. Deze oudere plannen worden nu stelselmatig vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

De bestemming is de functie die een terrein heeft of kan krijgen en het bepaald welke activiteiten van handelingen toegelaten. Aan de bestemmingen zijn opgenomen en ook aan de bestemmingsvoorschriften: hierin staat beschreven wat wel en niet kan in een bepaalde bestemming. Iedereen moet zich aan deze voorschriften houden. Dit kan de overheid nagaan door omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen op te leggen (vroeger: stedenbouwkundige vergunningen) voor activiteiten zoals het bouwen van constructies, het wijzigen van het reliëf, de kappen van bomen,…die plaatsvinden op dat terrein.

Voor informatie over deze onderwerpen kunt u terecht bij uw gemeentebestuur of op de website:

https://www.lne.be/  of 

https://www.vlaanderen.be/inbo/inbo-natuurrapporten/

 

Bilzen: www.bilzen.be

Diepenbeek: www.diepenbeek.be

Dilsen-Stokkem: www.dilsen-stokkem.be

Genk: www.genk.be

Heusden-Zolder: www.heusden-zolder.be

Hoeselt: www.hoeselt.be

Kortessem: www.kortessem.be

Lanaken: www.lanaken.be

Maaseik: www.maaseik.be

Maasmechelen: www.maasmechelen.be

Riemst:  www.riemst.be

Tongeren: www.tongeren.be

Zutendaal: www.zutendaal.be

 

 

Uw reactie

Wenst u meer inlichtingen of wilt u iets melden aan Orchis vzw? Neem contact op met ons secretariaat: 089 50 10 19
info: nmeorchis@gmail.com

Wetgeving

 

 

Actuele dossiers

 

Beleidsopvolging
Op lokaal vlak volgt Orchis vzw de gemeentelijke activiteiten in haar werkingsgebied. In de Gecoro's (Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening) en de MiNaraden (Gemeentelijke adviesraden voor Milieu en Natuur) besteedt Orchis vzw veel aandacht aan ruimtelijke plannen en milieu-initiatieven van de gemeenten. Het is de taak van een natuurvereniging om aanslagen op natuurgebieden met alle strijdbare middelen te voorkomen. Bestemmingswijzigingen in de natuurgebieden kunnen voor Orchis vzw niet! Natuurovertredingen zullen worden gemeld. Er zal altijd een proces-verbaal worden opgesteld.

Op provinciaal niveau werken wij samen met de Limburgse Milieukoepel.