Formeren tegen de klimaatklok

Treuzelen dwingt tot inhaalbeweging

Ons land bood geen afdoende antwoord op de aanzwellende klimaatcrisis. In de mogelijke Klimaatzaak oordeelt de rechter zelfs dat het nalatige Belgische beleid onze mensenrechten schendt. Met name de Vlaamse Regering legde de lat te laag, lag op alle niveaus dwars, en ondermijnde op roekeloze wijze het draagvlak voor klimaat.

De Europese Commissie vatte ook de stand van zaken nog eens samen: België zal met het huidige beleid de Europese klimaatdoelstellingen niet halen, bespaart veel te weinig op haar energiegebruik, mikt inzake duurzame energie 'beduidend onder' de Europese doelstellingen, en heeft geen plan voor de afbouw van fossiele subsidies.

De Commissie somde ook nog eens de grote lijnen op van waar we nood aan hebben. Een sociaal klimaatplan, maatregelen en financiering voor energiebesparingen, een versnelde 'defossilisering' van onze gebouwen en industrie, hogere ambities op vlak van duurzame energie, het uitfaseren van fossiele subsidies, …

De Belg heeft alleen te winnen bij krachtig klimaatbeleid

De regering moet de schone lei gebruiken voor een trendbreuk. Niet om de Commissie een plezier te doen, maar omdat het de enige weg is naar duurzaam welzijn, met aangenamere woningen, minder afhankelijkheid van fossiele import, enorme gezondheidswinsten door gezondere lucht, veilig verkeer, jobkansen in de industrie van de toekomst, minder lawaai en een weerbare natuur.

Deze taak uitstellen is geen optie. Politici en commentatoren schermden de voorbije maanden lustig met de Europese begrotingsregels, die ons land nu dwingen tot besparingen. Nu is de Europese regelgeving op vlak van klimaat nog duidelijker: elk tekort moet worden afgekocht. Zonder bijsturing kost onze oplopende klimaatschuld meer dan €300 miljoen per jaar aan emissierechten – en dit in een gunstig scenario. Dat geld kunnen we hier en nu beter investeren in klimaatactie.

En, ter opfrissing voor wie dit tijdens de campagne zelfs uit het oog verloor: we zitten in een mondiale strijd tegen een existentiële crisis. VN-baas Guteress vatte het messcherp samen: “We spelen Russische roulette met onze planeet. We hebben een afrit nodig van de snelweg naar de klimaathel, en de waarheid is dat we de controle over het stuur hebben.”

Het is de laatste wetgeving van dit kritieke decennium. Zonder belangrijke bijsturing, zowel van het eigen beleid als onze houding in Europese dossiers, verzaakt ons land aan deze historische opdracht.

Yelter Bollen

Beleidsexpert klimaat en milieufiscaliteit ~ woordvoerder

  • Deel opinie!