Natuurgebieden
Beverst-Bilzen: ‘Schuylenborgh’

Op 1 mei 2009 werd dit gebied boven de doopvont gehouden. Het kreeg de   naam „Schuylenborgh‟. Kadastraal is dit gebied bekend als “In de Raeve”.   Erg opvallend is echter de heuvel met daarrond een gracht met een   breedte  van een tiental meter. Orchis vzw is gaan grasduinen in de   geschiedenis van Beverst. Daar vinden wij één naam die door de eeuwen   heen heel wat naamswijzigingen doorstaan heeft. Wij zijn teruggegaan tot   1345. Toen sprak men al over de naam Johannes de Schuylenborg, een   van de eigenaars.

Schuylenborgh, zo zien wij op de Ferrariskaart van 1770,  bestond uit een loofbos op een moerasachtig bodem. Nadien moet het dan omgevormd zijn tot zompige beemden. De Winterbeek is hier de structuurdrager van het landschap die dit gebied door de eeuwen gevormd heeft. Nabij deze beek is dan een kleine, landelijke motburcht opgericht. De gracht rondom de Motte werd gevoed door de Winterbeek. In 1716 heette het gebied Schuylenborgh.
De motburcht speelde in de middeleeuwen een bijzondere en centrale rol bij de plaatselijke bevolking: het had een beschermende en verdedigende functie.
Het terrein bestaat nu uit ruigten en natte weide met sterke ontwikkeling van moerasspirea en zeggenvegetatie. Daarenboven functioneert een gedeelte van het gebied als overstromingsgebied. Typische soorten, eigen aan zulke terreinen, zijn in ontwikkeling. Prachtige meidoornstruiken staan er verspreid. Sleutelbloemen, knolsteenbreek en dotterbloemen zijn aan uitbreiding begonnen. Met de avifauna zit het er ook al goed: buizerd, ijsvogel, grasmus, bosrietzanger en ransuil.

 

 

 

 

    


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech