Natuurherstel in natuurgebied Motmolen

Om de natuurwaarde te vergroten werd in 2019,  in samenwerking met de provincie Limburg en in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en het stadsbestuur van Bilzen de kunstmatige visvijver verwijderd. Daarna werd een vistrap op de Demer  aangelegd om het vismigratieknelpunt ter hoogte van de voormalige Motmolen op te lossen. Gelijktijdig werd hier ook een amfibiepoel aangelegd. 
In 2021 werd  in samenwerking met RLH&V en de Provincie Limburg het project ‘Herstel natte natuur' uitgevoerd Er werd begonnen met de omvorming van het rietveld naar dotterbloem hooiland. De achterliggende poel werd geïntegreerd in het landschap. Koterijen, opslag van wilgen, afsluitingen en oeverbeschoeiingen werden verwijderd. Zo zal zowel het toekomstige dottergrasland als de poel rijker aan planten- en diersoorten én kwaliteitsvoller worden. De houtige opslag aan de randen van het perceel blijven hierbij behouden. Hierdoor wordt hier niet enkel aan de Natura-2000 doelen gewerkt maar ook een regionaal belangrijk biotoop hersteld (SBZ-doelen Agentschap Natuur en Bos).

 

 

    


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech