Het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid van Europa.

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd voor de plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, na een deal eerder deze week tussen de drie grootste fracties van het Parlement, zonder verbetering van de milieubescherming of klimaatbescherming. Ep-leden negeerden de toenemende druk van NGO's en jeugd klimaatactivisten om het beleid, dat Greenpeace omschreef als "een doodvonnis voor kleine boerderijen en natuur", af te stemmen en de Europese Commissie te vragen opnieuw te beginnen.
We pleiten voor een landbouw die veel meer rekening houdt met de natuurlijke omgeving. Er zijn intussen genoeg goede voorbeelden die aantonen dat dat kan. De natuurvriendelijke landbouw zou beloond en bevorderd moeten worden. Dat betekent bijvoorbeeld subsidies voor bedrijven die willen overstappen op natuurvriendelijke landbouw. Dat betekent onder meer ook vernatting van landbouwgronden, zorgen voor natuurlijke landschapselementen en het ontmoedigen van pesticiden gebruik. Zo kunnen we de biodiversiteit in het landelijk gebied herstellen.

Maar er was toch een Green Deal met duurzame plannen?

Het huidige voorstel voor het nieuwe landbouwbeleid staat haaks op de Green Deal van de Europese Commissie. De Green Deal bevat maatregelen die onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans zijn opgesteld om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te zijn.
Onderdeel hiervan is de boer-tot-bord-strategie en de Europese biodiversiteitsstrategie. Hierin zijn doelstellingen opgenomen om te komen tot meer beschermde natuur in Europa, over te schakelen op natuurvriendelijke landbouw en het gebruik van pesticiden aanzienlijk te verminderen.  

Is er nog een mogelijkheid om het gemeenschappelijklandbouwbeleid van tafel te vegen?

Ja, er is nog een laatste mogelijkheid. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om het voorstel wat er nu ligt in te trekken. Aangezien het nieuwe landbouwbeleid niet bepaald strookt met de duurzaamheidsambities van de Europese Commissie, is het waarschijnlijk dat Eurocommissaris Timmermans niet enthousiast is.
Of de commissie het plan zal verwerpen, is natuurlijk de vraag. Maar duidelijk moet zijn, dat Europa nu op het verkeerde pad is terecht gekomen. Daarom roepen wij op om mee te doen aan een actie om dit landbouwbeleid van tafel te vegen.
De actie heeft als motto #withdrawthecap en richt zich totde Europese Commissie. Doet u ook mee?

Ga naar https://withdrawthecap.org/ en onderteken de brief.

23 oktober 2020.

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech