1 maart 2020

Wandeling Molenbeemd.

Het vroege voorjaar lokte veel wandelaars naar deze wandeling door de Molenbeemd. Francine, onze gids, neemt ons mee door deze vochtige beekvallei. Tot omstreeks het midden van de vorige eeuw heeft de lokale landbouwbevolking deze drassige valleigronden maximaal als graas- en hooiland benut. Dit resulteerde een gevarieerde moerasvegetatie in functie van de relatieve bodemvochtigheid. De grootschalige aanplanting van canadapopulieren na de Tweede Wereldoorlog heeft dit milieu echter geen deugd gedaan. Sinds het rooien van deze populieren midden jaren ‘80 worden de beemden jaarlijks gemaaid; het maaisel wordt afgevoerd. Deze ingrepen bleven niet zonder resultaat en er verschenen de typische moerasplanten als paddenrus, moerasspirea, dotterbloemen en zeggesoorten. Via trage wegen komen we in een landschap met heuvelruggen omgeven door akkers.  We passeren een holle weg, het leefgebied van de das. Via het Tones Straetje komen we langs oude hoogstamboomgaarden met nog hier en daar een dode boom en een glooiende haag. Deze hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische- en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur. Wandelen door dit prachtig, afwisselend landschap, van heuvelachtig tot bosrijk, daar kom je tot rust. Bedankt Francine

Tekst en foto's: Theo Hellofs

 

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech