27 oktober 2019

Bosbeekvallei Opoeteren

Natuur- en landschapswandeling

De Vallei van de Bosbeek is één van de mooist bewaarde Kempense beekvalleien. Ook in de herfst is deze wandeling een aanrader. De bladeren kraken weer onder de schoenen, eikels vallen uit de bomen en paddenstoelen schieten uit de grond. De beek heeft zich diep ingesneden in een asymmetrisch dal. Op de linkeroever van de Bosbeek komen we langs elzenbroekbossen en natte ruigtes. Verscholen in het landschap zie je oude houtkanten en houtwallen die vroeger dienden als veekering. We passeren twee oude molens die getuigen van een roemrijk verleden. Op de rechteroever volgen we een zachte, concave helling, een zogenaamd pediment, oplopend naar de valleiwand en ontstaan door hellingprocessen.
Op het plateau staan dennenbossen die in de tijd van de steenkoolmijnen werden aangeplant. Deze zullen op termijn moeten plaatsmaken voor loofbos, heide en vennen. De bedoeling is om het bos mooier te maken en om de biodiversiteit te verhogen.
We komen langs het speelbos waar kinderen ravotten. Tegen een portie actieve natuurbeleving kan geen iPhone op.
Via een nieuw aangelegd knuppelpad eindigt deze wandeling bij de oude pastorij uit 1873. Misschien praten folders en infopanelen nog veel te weinig over de schoonheid in dit natuurgebied.

Tekst: Theo Hellofs
Foto's: Robert Lambrigts

 

   


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech