Natuurgebied

"De Kuil"

Dit prachtige en vochtige gebied, gelegen op de linkeroever van het Albertkanaal, was oorspronkelijk bedoeld om op te spuiten met baggerspecie afkomstig uit de kanaalverbreding ter hoogte van Veldwezelt-Lanaken. Ooit lag hier een groot vijvergebied dat "de Deense vijvers" heette. Nu is het een industriezone.
Een strook van ongeveer 10 ha is nooit ingericht als bedrijventerrein. Door het afgraven van de bovenlaag ontstonden plassen en vennetjes met een venige bodem. Op de drogere plekken komen vooral struikheide en dopheide voor terwijl op de rijkere bodems de grote en kleine lisdodde terug te vinden zijn. Op de vochtige bodems komen dan weer gagel, wilgen, elzen en zachte berk voor.
Maai- en plagbeurten zorgen voor een toename van beschermde en zeldzame planten. Ook de fauna heeft zich door de jaren heen in dit gebied genesteld: blauwborst, bosrietzanger en wilde eend broeden er regelmatig.
Nu is dit ontwikkelingsgebied erkend als habitatrichtlijngebied. Orchis vzw beheert dit gebied sinds 1982.

 

     


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech