30 OKTOBER 2018

WWF: 60% minder wilde dieren in 40 jaar tijd

Hallucinante cijfers van het Wereld Natuur Fonds WWF: sinds1970 is 60% van de in het wild levende dieren verdwenen.
WWF meet de gezondheid van onze planeet aan de hand van de biodiversiteit. En daarmee is het slecht gesteld.
Planeet aarde is ziek.
Het "Living Planet"-rapport is gebaseerd op gegevens, verzameld tussen 1970 en 2014. Informatie over 16.700 populaties van meer dan 4.000 diersoorten (zoogdieren, vogels, vissen…) die verspreid leven over heel de planeet. Een vergelijking van de gegevens toont aan dat 60 procent van de populaties in die periode verdwenen is. Vooral in tropische gebieden,met Zuid- en Midden-Amerika op kop, is de biodiversiteit afgenomen. Daar is maar liefst 89 procent van de populaties verdwenen.

Het rapport toont aan dat de natuur aan een razendsnel tempo achteruit gaat.

Oorzaak: de mens

De oorzaak van die achteruitgang is het verlies aan habitat:als bos, koraalrif, mangrove verdwijnen, dan meteen ook de dieren die daar leven. En het zijn menselijke activiteiten - landbouw, bosontginning, visserijen vervuiling - die het aanschijn van de planeet veranderen.

Die evolutie bedreigt niet alleen dieren en planten, maar ook de mens zelf. Zo is de bodem op vele plaatsen zodanig verschraald geraakt, dat 75 procent van de ecosystemen ter wereld ernstig aangetast is. Daardoor is de welvaart van 3 miljard mensen in gevaar, stelt het WWF. "Niet alleen biologen of natuurliefhebbers moeten hier bezorgd over zijn, maar iedereen," zegt Sofie Luyten van WWF.

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech