Natuurgebieden

Werm-Hoeselt: De vallei van deGerlabeek

Tussen Werm en Alt-Hoeselt in het verlengde van het ‘Wijngaerdbos', ligt het interessante bron- en kwelgebied de vallei van de Gerlabeek. Ze wordt omsloten door akkers en laagstamboomgaarden. Het is hier waar de das zich thuis voelt. Door de afwisseling van reliëf, bodemstructuur, vochtigheid en de kleinschaligheid, biedt deze vallei een grote variatie aan flora en fauna.
In 1999 werden hier door de Vlaamse Landmaatschappij landbouwgronden als natuurontwikkelingsgebied uit de agrarische zone gelicht en in beheer aan Orchis vzw toevertrouwd. Het gebied werd ingericht met hoogstamboomgaarden, wandelpaden, gemengde hagen, struwelen en amfibieënpoelen. Zeer belangrijk in dit gebied is de daspopulatie. Het beheer staat in functie van de verdere ontwikkeling van haar leefgebied. Door jarenlang gericht maaibeheer en 2015.extensieve begrazing evolueren de graslanden naar soortenrijke bloemenweiden. Het zorgvuldige natuurbeheer brengt stilaan het oude cultuurlandschap weer in beeld. Bron- en kwelgebieden verdienen onze speciale aandacht. 
In het kader van ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten' koos de gemeente Hoeselt voor de das. Er is dan een bijzonder biotoopproject (ondersteund door de provincie Limburg) voor het behoud van de das uitgevoerd.
U vindt er alle typische soorten voorjaarsbloeiers: bosanemoon, sleutelbloem en aronskelk. Samen met de vallei van de Winterbeek en het Wijngaerdbos vormt deze vallei een belangrijk vogelhabitat in de streek.
Orchis vzw beheert er 10ha 21 a 83 ca.

 

    


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech