Natuurgebieden

Bilzen, Demervallei 'De Motmolen'

Het gebied is vernoemd naar een watermolen op de Demer, die stond daar waar de Nieuw-Zouw in de Demer uitmondt. Deze korenmolen bestond al in 1385, werd meerdere malen verbouwd en werd gesloopt begin jaren 60 van de 20e eeuw. De fundamenten ervan zijn nog aanwezig. De restanten van het molengebouw zijn niet beschermd, maar de site valt binnen de periferie van de ankerplaats “Landcommanderij Alden Biesen” en vertoont bepaalde erfgoedkenmerken van cultuur- en natuurhistorisch belang.

Ter hoogte van de site van de oude Motmolen heeft de Demer een verval van ca. 120 cm, waardoor vissen onmogelijk stroomopwaarts kunnen raken. Mits de aanleg van een bypass met vistreden wordt het hoogteverschil nu verdeeld over verscheidene stages, zodat vissen vlot kunnen migreren.

Als je Demer zegt, dan weet je dat dit verbonden is met Vochtig Haspengouw. Het woordje vochtig verwijst naar de vele bronnen, beekjes en rivieren. Natuurgebied Motmolen vormt een groenblauwe verbinding tussen Alden Biesen en Katteberg. Het strekt zich uit langs de oevers van de Demer, bij de monding van de Nieuwzouw, een beekje dat vanaf de landcommanderij van Alden Biesen naar het gebied stroomt.

De Motmolen ligt in de zogenaamde Speciale Beschermingszone (SBZ) Jekervallei. Deze zones zijn vanuit de Europese Unie aangeduid als ideale leefgebieden voor specifieke, kwetsbare planten en dieren. Dit gebied is een stukje Europese topnatuur op een boogscheut van Bilzen centrum.

Met een  aangepast beheer wordt het monotone rietveld omgevormd naar een dotterbloemhooiland en zeggenmoeras, waarmee een belangrijke biotoop zich kan herstellen. En kan fungeren als buffer voor zowel droogte als overvloedige neerslag.

Totaal in beheer:15 ha 35 a 43 ca

 

 

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech