Natuurgebieden

Opoeteren-Maaseik: Vallei van de Bosbeek

De Bosbeekvallei is een bijzonder biotoop die zich over ongeveer 50 ha natuurgebied uitstrekt. De sterk meanderende beek, die ontstaan is door het relatief grote verval dat we aantreffen op de rand van het Kempense plateau met de Maasvallei, ontspringt in As op de mijnterreinen van Waterschei en mondt in Maaseik uit in de Maas.
De Bosbeekvallei heeft een grote ecologische en landschappelijke waarde. Ze heeft een zeer rijke vegetatie en de gradiënten variëren van vochtige beekdalen en natte beemdvegetaties naar elzenbroekbosjes en vochtig schaarhout.
Orchis vzw is eigenaar en beheert 01ha 55a 22ca.

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech