België koploper bijensterfte.

De bijensterfte lag in de winter van 2012-2013 in geen enkel Europees land zo hoog als in België. Dat blijkt uit een studie die op 07/0/4/2014 werd gepubliceerd. Liefst 33,6 procent van de bijen in België haalde de lente niet.
Dat blijkt uit een Europees onderzoek, Epilobee genaamd, dat vandaag is voorgesteld. Volgens de Europese Commissie gaat het om het grootste onderzoek naar de sterfte van bijenkolonies dat ooit verricht werd.
De wintersterfte in 2012-2013 lag met 33,6 procent erg hoog bij de bijen inBelgië, en in het Verenigd Koninkrijk met 19 procent. In de lente en de zomer van 2013 kende Frankrijk met 13 procent de hoogste bijensterfte.
Europees commissaris voor Gezondheid Tonio Borg kon maandag nochtans een gematigd positief verhaal vertellen. De gemiddelde sterfte in de 17 onderzochte lidstaten lag minder hoog dan verwacht.
De studie van vorige winter toont een duidelijk verschil tussen het noorden en het zuiden van Europa. In Griekenland, Italië, Spanje, Hongarije en Slowakije stierf minder dan 10 procent van de bijen, een percentage dat als aanvaardbaar wordt beschouwd.
Denemarken, Zweden, Finland, Estland en Groot-Brittannië overschreden de kaapvan 20 procent, wat als onrustwekkend wordt gezien. De hoogste mortaliteit werd dus waargenomen in België waar met 33,6 procent meer dan een derde van de populatie gestorven is.
Voor het onderzoek werden 32.000 gekweekte kolonies bestudeerd. Naar hommels en wilde bijen werd niet gekeken, hoewel hun situatie nog zorgwekkender is,volgens Tonio Borg. Afgelopen winter werd de studie herhaald.
Bijen zijn bijzonder belangrijk voor de bestuiving in de landbouw. Vorig jaar nam de Europese commissie nog het besluit om vier pesticiden, neonicotinoïden genoemd, te verbieden. Gedacht wordt dat die een verband hebben met het instorten van de bijenkolonies in Europa, hoewel er nog een verhit debat over gevoerd wordt. Veel experten zeggen dat er nog verder onderzoek nodig is. De Europese Commissie wou dat de impact van pesticiden ook opgenomen werd in de studie maar de regeringen van de lidstaten hebben zich daar met succes tegen verzet.

http://www.deredactie.be/
Luc De Roy © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech