Lidmaatschap

Het is belangrijk dat Orchis gedragen wordt dooreen zo groot mogelijke groep mensen. Er moeten heel wat financiële middelen beschikbaar zijn en blijven om het voorbestaan van onze vereniging te verzekeren. Dankzij de steun en het lidmaatschap kunnen wij onze doelstellingen waarmaken en het voorbestaan van Orchis verzekeren.

Lid worden

 • persoonlijk op ons secretariaat: Natuurcentrum Orchis, Perronstraat 1, 3740, Munsterbilzen-Bilzen
 • U stort het lidgeld op BE96 0000-2404-6805  (BIC-BPOTBEB1).
 • Bedrag lidmaatschap
  • Gewoon lid: € 20
  • Erelid: € 25
  • Voor giften vanaf € 40 bovenop het lidgeld , wordt er een fiscaal attest afgeleverd.
 • Driemaandelijks contactblad
  • Gewone leden en ereleden ontvangen ons driemaandelijks tijdschrift “Natuur en leefmilieu”.
  • Redactie: René Daerden, Pijpenhof 20, 3740 Bilzen
 •  Wenst u een gratis proefnummer: mail naar wilfriedorchis@gmail.com 

 

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech