Natuurvereniging Orchis verschillende natuureducatieve activiteiten waaruit de scholen kunnen kiezen.

 1. "Natuurreservaat Hoefaert: de moeite waard!"

De Hoefaert, gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw, is ongetwijfeld een boeiend stukje natuur, zowel landschappelijk als wat de planten- en dierenwereld betreft.  De kinderen ontdekken er, tijdens een natuurwandeling, de verschillende waardevolle biotopen: naaldbossen wisselen er af met loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden, vijver- en moerasgebieden. 

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, weg Eigenbilzen-Gellik te Eigenbilzen (Bilzen).

 2. "De vallei van de Demer: een verrassend gebied!"

In de nabijheid van de vroegere Motmolen en van het composteringsbedrijf Bionerga te Bilzen, wandelen wij doorheen een interessant stukje van de Demervallei.  Via rietvelden, gras- en weilanden, populieraanplantingen, laag- en hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en taluds maken we kennis met de typische landschapselementen van Vochtig-Haspengouw.   

Samenkomst: infobord wandeling Demervallei, nabij Bionerga (vroeger Intercompost), Eikaart te Bilzen.

 3. "Wandelen in en om een beekvallei"

In het aangename natuurkader van de Krombeek- en de Meersbeekvallei maken wij kennis met enkele landschappelijke elementen van een beekvallei; zoals beekbegeleidende bosgebieden,  knotbomen, bronnen, hoogstamboomgaarden en laagstamplantages, de Krombeek, weilanden, hooilanden in beheer, een holle weg, … .

Samenkomst: basisschool ’t Willerke, Langstraat 3 te Waltwilder (Bilzen).

 4. "Op stap in de vallei van de Gerlabeek"

De Gerlabeek is één van de zijbeken van de Demer in Werm en haar vallei is erg gevarieerd: bron- en bosgebieden, akkers en weilanden, laagstamaanplantingen en hoogstamboomgaarden, de Gerlabeek, diverse poelen, hagen en heggen, … wisselen er elkaar af.

Samenkomst: infobord wandeling Gerlabeekvallei, kerkplein te Werm (Hoeselt).

  5. Natuurbeleving in De Molenbeemd

Deze wandeling gebeurt in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst van Riemst.  Kom je mee voor een natuureducatieve wandeling langs de Molenbeek met haar begeleidende beemden en het omringende akkerland?  Meidoornhagen, vochtige hooilanden, rietland, slootjes, bosjes afgezoomd met hagen, knotwilgenrijen, houtkanten, zeggekorfslakken en akkervogels hebben dan geen geheimen meer. De Molenbeemd, gelegen ter hoogte van de grens Grote-Spouwen en Membruggen in het brongebied van de Demer maken deel uit van een typische beekvallei uit Vochtig-Haspengouw.

Samenkomst: infobord aan de ingang van De Molenbeemd, Rijckerstraat te Membruggen (Riemst).

6. Paddenstoelentocht

De paddenstoel van kabouter Pinnemuts is stuk.  Samen met de kinderen gaat hij op zoek naar een nieuwe paddenstoel.  Onderweg ontmoeten ze allerlei bosbewoners die hen wegwijs maken in de wondere wereld der zwammen.  De kinderen gaan in de natuur op zoek naar paddenstoelen en ontdekken de geuren, kleuren, vormen en het belang van zwammen.

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, weg Eigenbilzen-Gellik te Eigenbilzen (Bilzen).

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en milieucentrum Orchis, Erna Vandoren
Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)
Tel. 089 50 10 19 -
ernaorchis@gmail.com
www.orchisvzw.be

 

 

 

 © Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech