Doelstelling

Orchis vzw heeft als belangrijkste doelstelling het beschermen en/of verbeteren van natuur en leefmilieu. Om deze doelstelling te ondersteunen, zal zij initiatieven op het vlak van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en educatie nemen. De natuurgebieden kunnen zich in elke gemeente van de provincie Limburg situeren.