Poelenonderzoek

Door Orchis

2023-04-12 Poelenonderzoek
Samen met vrijwilligers van de vissenwerkgroep van Likona hebben we de poelen onderzocht in onze gebieden. Ze zijn van levensbelang en dienen als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Tevens brengen ze variatie in het landschap. De kwaliteit van de poel hangt ook af van het habitat waarin hij gelegen is. We kijken dan ook terug op een zeer succesvolle inventarisatie.