Natuurreservaat 'Vijvercascade' Stevoorden-Hoefaert

Door Orchis vzw

De Hoefaert is een bijzonder en waardevol gebied op de steilrand tussen het Kempisch plateau en vochtig Haspengouw. Je vindt er naald-, loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden en vijver- en moerasgebieden. Een gebrek aan gericht beheer maakte dat de vijvers en hun omgeving in slechte staat verkeerden, met onder meer verlande en beboste vijvers en een slechte waterhuishouding. De inrichtingswerken focusten zich dan ook op het herstel van de vijvercascade van 11,7 ha, door de vijverprofielen en dijken aan te pakken, de op- en aflaten te vernieuwen en de verbindingen tussen de vijvers opnieuw open te maken. In 2019 werd een natuurbeheerplan opgemaakt voor een verder beheer van de vijvercascade. Je kan de vijvercascade bewonderen langs de groene en rode wandeling van Lieteberg (Nationaal Park Hoge Kempen), als je aan de instapplaats Hoefaert vertrekt. De Hoefaert behoort tot Natura 2000-gebied BE2200042 ‘Overgang Kempen-Haspengouw’, deelgebied Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaert en Gellikerheide, Bilzen.

Vijvercascade heeft verrassende medewerking van de bever.
Vijf van de tien vijvers zijn hersteld. Maar er kwam ook hulp uit onverwachte hoek: bevers hebben in het gebied nog twee van de vijvers zelf onder handen genomen.

uploaded picture