Hommeles

Hoefaertwandeling met Koen Demeyer

Koen wil de deelnemers bewust te maken van de rijkdom  en  belangrijke rol van insecten in de natuur.
Hoe iedereen er zelf kan aan bijdragen om deze kwetsbare schat te bewaren.
Hij begon met enkele citaten:
Priester Sender (1933)
Weinig of geen natuurbeschrijvers vestigen de aandacht op insecten. Ik wil hierbij benadrukken dat geen enkel insect, hoe nietig of hoe schadelijk ook, uit de natuur-economie kan verwijderd worden zonder ernstige gevolgen.  Gevolgen die we op het  eerste zicht bijlange niet kunnen vermoeden.
Edward Osborne Wilson 
“Ik wil mensen interesse voor insecten bijbrengen  en verklaren dat we zonder hen niet zouden overleven precies omdat ze zoveel sleutelposities in de ecologie innemen.”