Welkom bij Orchis

Het coronavirus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook wij voelen de gevolgen van de maatregelen. Ons kantoor is gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd.We houden jullie op de hoogte als we onze activiteiten hervatten.

Nog even volhouden! De nieuwe maatregelen zijn niet van de poes, maar we hopen dat je toch nog kan genieten van een welverdiende vakantie. 

 

Goed nieuws:

De federale regering heeft als steunmaatregel beslist om dit jaar de fiscale aftrekbaarheid van giften aan erkende non-profitorganisaties zoals Orchis te verhogen. Daarom krijg je van je giften niet 45% maar 60% terug.

 

Hier kan je de officiële beslissing van de regering Wilmès nalezen.

 Morgen op de hei.

 Ik loop langs hei -die ligt in diep azuur
Van zomerhemel rondom neergespreid -
Kleurwarme hei: een brokje oneindigheid
Van kruid en bloem, zoover ik mijmrend tuur.

 Wereld en menschenweg... Alleen natuur
Zoo pas gegleên uit rijk van rustigheid
Met glimlach ongerept: stille innigheid
Van nijver leven in het morgenuur.

 Ik schroom te tredenop het purprend bruin;
Ik schroom den voet te zetten op het mos
Zoo gul aaneengegroeid.... Het lijkt me een bosch
Vol lommerpaadjes, of een feeëntuin
Priëelig groen en koel. - Een menschenvoet
Vertreedt zoo licht... en weet niet dat hij 't doet.

Serena(1898)–Marie Agathe Boddaert

Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech