Welkom bij Orchis

Beste bezoeker van onze website:

Het coronavirus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook wij voelen de gevolgen van de maatregelen. Ons kantoor is gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd.

Als achteruitkijken geen zin heeft
En vooruitkijken even niet kan
Kijk dan om je heen
En geniet daar zoveel mogelijk van.

 

 

De zachte krachten zullen zeker winnen

 

De zachte krachten zullen zeker winnen

in ’t eind - dit hoor ik als een innig fluisteren

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren

alle warmte zou verstarren van binnen.

 

De machten die de liefde nog omkluistren

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,

dan kan de groote zaligheid beginnen

die w’als onze harten aandachtig luisteren

 

in alle teederheden ruischen hooren

als in kleine schelpen de groote zee.

Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen

’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

 

Henriette Roland Holst, 1914

Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech