Welkom bij Orchis

Het coronavirus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook wij voelen de gevolgen van de maatregelen. Ons kantoor is gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd.We houden jullie op de hoogte als we onze activiteiten hervatten.

 

Goed nieuws:

De federale regering heeft als steunmaatregel beslist om dit jaar de fiscale aftrekbaarheid van giften aan erkende non-profitorganisaties zoals Orchis te verhogen. Daarom krijg je van je giften niet 45% maar 60% terug.

 

Hier kan je de officiële beslissing van de regering Wilmès nalezen.

 De wolken

Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder,-
De wond’ren werden woord en dreven verder,
Maar ‘k zag dat mijn moeder met een glimlach weende.

Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
Ik greep niet naar de vlucht van ‘t vreemde ding,
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf, en zie ik in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide

Martinus Nijhoff (1894 – 1953)

Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech