Pauzeknop is schuldig verzuim

De klimaatverandering en de natuurherstelwet kan je niet los van elkaar zien

In een gezamenlijke reactie verwerpen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Velt, de Klimaatcoalitie, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora en Bral de negatieve politieke positionering rond het Europese klimaat-, natuur-, en milieubeleid. De problemen gaan niet weg door de kop in het zand te steken. Het is aan onze regeringen om het beleid uit te voeren dat onze leefomgeving en gezondheid beschermt. De pauzeknop ingedrukt is mislukt. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder de oplossingen.

Premier De Croo wil, niet toevallig na een tournee langs enkele grote vervuilende bedrijven in Duitsland, de pauzeknop ingedrukt voor natuur- en milieubeleid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verzet zich tegen de Europese Natuurherstelwet en de Europese klimaatambities. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is trots dat zijn partij aan de handrem trekt over natuurherstel. De verkiezingskoorts slaat duidelijk toe. Het gezond verstand, met het algemeen belang als bakken, is ver te zoeken.

Ook in 2023 slaat de klimaatcrisis in Europa weer hard toe met extreme droogte en overstromingen in Spanje en Italië. De waterbom in Wallonië van 2021 ligt nog vers in het geheugen met 39 dodelijke slachtoffers en een schadekost van meer dan 2 miljard euro. Mocht de waterbom boven Vlaanderen gevallen zijn, zou de totale schade oplopen tot 8 miljard euro. Meer dan 90% van de natuurlijke habitats in België zijn in slechte staat, de slechtste score van alle Europese samenvattingen volgens het Europees Milieuagentschap. En het 3M-schandaal met de PFAS-vervuilingszadelt 3 op de 4 jongeren uit de omgeving met gezondheidsrisico's. Ook toelatingen voor afgesloten pesticiden zijn in België schering en inslag. Waar blijft het plan om ons te beschermen tegen toxische stoffen? Wij verwachten van beleidsmakers dat ze verantwoordelijkheid nemen en werken aan oplossingen. Er valt niet te kiezen tussen klimaatactie of milieubescherming of natuurherstel. 

De klimaat- en biodiversiteitscrisis zijn bijna geen lineaire problemen: het gaat om verbonden systemen waar dringende en ambitieuze actie nodig is. Ook het IPCC en het IPBES - twee topinstituten rond klimaat en biodiversiteit - geven in hun rapporten aan dat deze twee communicerende vaten zijn. In de politiek kan je praten, maar met de natuur kan je dat niet. 

Op een jaar voor de verkiezingen wild in het rond schieten op het Europese beleid dat ons moet beschermen tegen klimaatverandering en de verandering van onze biodiversiteit is totaal onverantwoord. Hoog tijd voor een constructief politiek debat over hoe we de problemen aanpakken op een sociaal rechtvaardige manier. En hoe we sectoren zoals de landbouw en industrie begeleiden om de omslag te maken naar gezonde, klimaatneutrale en stabiele takken van onze maatschappij.

Benjamin Clarysse

Bond Beter Leefmilieu

  • Deel opinie!