Vroege vogels voor dag en dauw

Vroege vogels in Maaswinkel

"Vogels zijn vroeg uit de veren! Het loont dus de moeite om vroeg op te staan als je vogels wilt spotten. De lucht is nog grauw en grijs na een nacht van zware regen. Met een frisse temperatuur van zo’n 10 graden voor de tijd van het jaar, gaan we op pad met Koen, een ervaren vogelaar. We genieten van een fluitconcert en krijgen tal van leuke vogelweetjes voorgeschoteld. Vogels gebruiken hun zang niet alleen om te communiceren met soortgenoten, maar ook om territorium af te bakenen en partners aan te trekken. Elke vogelsoort heeft zijn eigen unieke melodie.

Niets is echter zo mooi als op een vroege ochtend verder te struinen op de ritmische tonen van de beste zanger: de nachtegaal

De cetti’s zanger laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende en explosief voorgedragen zang: “(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti”.

Andere waarnemingen tijdens onze vogeltocht zijn onder andere de winterkoning, heggemus, vink, houtduif, roodborsttapuit, witte kwikstaart, gele kwikstaart, grote bonte specht, zilverreiger, blauwe reiger, aalscholver, merel, zanglijster, witte zwaan, grauwe gans, groenpootruiter, oeverzwaluw, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, het roodborstje, zwartkop, tjiftjaf.....