Populieren in natuurgebied Motmolen gekapt

Bomen zitten in de aftakelingsfase

18 populieren gekapt in natuurgebied Motmolen.De bomen zitten in de aftakelingsfase en geven steeds meer dood hout. De kans op takbreuk wordt steeds groter en er is daarom voor gekozen om deze bomen te kappen en vervangen door een gemengde loofbos. Het is goed voor de biodiversiteit en bomen geven koelte bij hitte. Ook zorgt groen voor een prettige beleving voor de bewoners van het ernaast gelegen woonwagenpark.