Natuurherstel in Natuurgebied Molenbeemden

Door Orchis vzw

In dit natuurgebied wordt het waardevolle moerasgebied uitgebreid. Hiervoor worden elzen en wilgenopslag gekapt. De oude elzenhakhoutstoven blijven behouden. Diverse planten- en diersoorten profiteren van de natuurherstelmaatregelen. Zo ook de zeggekorfslak en nauwe korfslak, twee kleine landslakken. Deze Europees beschermde diertjes zijn sterk bedreigd en overleven in natte, kalkrijke moerasgebieden. Vanop het plankenpad kan je mee genieten van het moerasgebied met bloemrijke ruigtes, diverse insecten en fluitende zanvogels.

uploaded picture