Natuurgebied Motmolen in mei

Van rietland naar hooiland

Voor de natuurwaarde van bepaalde rietlandstadia is het beter als deze in de zomer gemaaid worden in plaats van in de winter. Hierdoor verdwijnt het rietland en ontstaat een hooiland dat meer kansen biedt voor de ontwikkeling van dotterbloemvegetaties.