Maaien voor meer kleur en leven in het grasland

“Als het gras twee kontjes hoog is ….”

De meeste graslanden bij natuurvereniging Orchis krijgen na 15 juni hun eerste maaibeurt. Om de natuur in het broedseizoen de rust te gunnen.
Het maaien van een bloemenweide onderdrukt de opkomst van gras en onkruid.
Dit behoudt de biodiversiteit van bloemsoorten en voorkomt vergrassing.
Grassen zijn weliswaar onderdeel van een bloemenweide, maar als ze de overhand krijgen, kan dit ten koste gaan van de wilde bloemen.