24 maart 2019

Natuur- en landschapswandeling in de Molenbeemd.

Vele wandelaars waren opgekomen voor deze mooie voorjaarswandeling door het frisse groen rond de Molenbeemd in Membruggen. Dit ecologisch waardevol gebied wordt gevoed door kalktufbronnen,kwel- en regenwater. Er hebben zich verscheidene biotopen ontwikkeld zoals vochtige hooilanden, laagveen, zeggenvegetaties, rietland, bosjes en  houtkanten. Als Natura2000 gebied moeten  tegen 2020 stap voor stap de waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden beschermd worden. De zeggekorfslak en de nauwe korfslak hebben hier hun biotoop en behoren tot deze bijzondere categorie. 
Na deze korte inleiding neemt Francine ons mee door dit mooie Haspengouwse landschap. Op enkele plaatsen zien we nog hoe de vroegere dorpskern er bij lag: namelijk omzoomd met hoogstamboomgaarden, de akkers op de hoger gelegen gronden en in de valleien de hooilanden.
Door steegjes, holle wegen en paadjes met hun typische naamgeving wandelen we rond het dorp.Deze trage wegen zijn relicten van historische verbindingen en behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed van Riemst.
Bij de Belk kwam stilaan het einde in zicht van een aangename en rustige wandeling overgoten met een heerlijk voorjaarszonnetje En een dikke merci aan onze gids.

Tekst en foto's:  Theo Hellofs

 

 

 

 

   


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech