Zaterdag 14 juli 2018

Ontmoeting met de nachtzwauw in de vallei van de Ziepbeek.

Het was een zeer warme en heldere avond en volgens Jos Bijnens, onze gids, het ideale weer om de nachtzwaluw te kunnen zien en horen.Overdag houdt hij zich schuil tussen dorre bladeren en takken of op een boomtak. Door het bruin gevlekte verenkleed is hij haast niet op te merken. s’Nachts is hij één van de weinige vogels die actief zijn. Al vliegend jaagt hij op nachtvlinders en andere insecten, die hij met wijd geopende bek verschalkt. Door zijn verborgen nachtelijke levenswijze, maar vooral door de vreemde ratelende zang “Errrrrruuuuurrrrerrrrr….”, werd de nachtzwaluw vroeger beschouwd als één van de spoken van de heide. We hadden geluk, al snel kwam er eentje nieuwsgierig kijken naar de vreemde bezoekers van zijn territorium. Omdat het nog niet volledig donker was konden we hem goed waarnemen. Het bleef niet bij die ene, geregeld doken er op en vlogen vlak boven onze hoofden. Voor enkele van de wandelaars was het een eerste kennismaking met deze geheimzinnige vogel. Rond half twaalf bereikten we met een tevreden gevoel de parking en maakten alvast een nieuwe afspraak voor volgend jaar.

Tekst en foto's:  Bernadette Claes

 

   


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech